tisdag 12 juni 2018

آگاهی محفل عید سعید فطر
بدینوسیله عید سعید فطر (عید رمضان ) را برای تک تک شما عزیزان تبریک وتهنیت عرض میکنیم.
نماز عید ساعت هشت صبح روز جمعه به تاریخ 15 جون در مسجد لوند خوانده میشود.


محفل عید به  روز شنبه تاریخ 23 جون در  لوکال کلوستر گوردن برگزار میگردد.
شروع محفل ساعت 17:00
آدرس لوکال: Nordanväg 7-9 Lund
ورودی برای مهمانان 100 کرون ، برای پایین تر از  15 سال 50 کرون و برای کودکان پایین تر از
دو سال رایگان میباشد.


ازهمه دوستان خواهش میشود که به قدر توان کوشش کنند برای محفل سرگرمی های جالب و آموزنده
ترتیب دهند.


چون اتحادیه مربوط به همه ما است ، بناءٌ مسؤلیت برنامه ریزی و ترتیب و تنظیم هم به دوش همه
اعضای اتحادیه میباشد نه تنها چند نفر.


یک تعداد کار ها باید قبل از برگزاری محفل انجام شود ، ‌یک تعداد در جریان محفل و یک تعداد بعد از
محفل. اگر همه ما دست به دست هم بدهیم و به قدر توان یک گوشه از کار محفل را به دوش بگیریم ،
همدلی بین ما بیشتر میشود و محافل پرشکوهی خواهیم داشت.


دوستانیکه میخواهند گوشه ای از کار را به عهده بگیرند میتوانند به شماره های ذیل به تماس شوند.


0734244142
0723251446
0765637304


اتحادیه افغانهای شهر لوند

onsdag 14 mars 2018

تجلیل از جشن باستانی نوروزدوستان گرامی السلام علیکم!

فرارسیدن سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی را خدمت همه دوستان و هموطنان
عزیز خجسته باد میگوییم و آرزومندیم تا هر روز تان نوروز باشد.

بیایید تا نوروز را باهم جشن بگیریم. به خاطر خوشی و سرور خود ما و
به خاطر نگهداشتن فرهنگ کهن خویش دست به دست هم بدهیم و این
شب را باهم پر از خاطره بسازیم. این شب مربوط همگی ماست، از اینرو
باید همه ما به اندازه توان در برگزاری محفل و ترتیب دادن برنامه های
جالب سهیم باشیم.

ورودی برای مهمانان 100 کرون ، برای پایین تر از  15 سال 50 کرون
و برای کودکان پایین تر از دو سال رایگان میباشد.

زمان : روز شنبه تاریخ 24 مارچ ساعت 18.00

آدرس :     لوکال کلوستر گوردن رو بر روی  مغازه ای خوراکه فروشی نیتو.
  Klostergårdsskola Nordanväg 7-9, 222 28 Lund

از مهمانان گرامی که در این جشن میآیند، و همچنان اعضای انجمن که
حق العضویت سال 2018 خود را نپرداخته اند،
 دوستانه خواهش میشود که پول ورودی یا حق
العضویت خود را هنگام ورود در سالن به مسوول مالی
بپردازند. مهربانی کنید و پول نقد با خود داشته باشید.
اگر حق العضویت ازطریق حساب بانکی اتحادیه قبل از محفل تادیه شود
بهتر و بی جنجال تر است.
Bankgiro: 5878-4059

امیدواریم شب خوشی باهم داشته باشیم!

شماره های تماس :
0734244142
0723251446
0765637304

انجمن فرهنگی افغانهای شهر لوند

fredag 15 maj 2015

مژده به خانم هاخرسنديم كه يكبار ديگر زمينه آموزش و تمرينات آببازی را براي شما درآينده نزديك در مهيأ سازيم .
اين بار كمون لوند مبلغ هژده هزار كرون را بمنظور فوق الذكر در نتيجه درخواستي اتحاديه در اختيار ما قرار ميدهد.
از تمام خانم هاي که علاقمند آببازی هستند ، خواهشمنديم  که نام مكمل ، شماره تيليفون وآدرس خويش به إيميل اتحاديه بفرستند. تا بتوانیم هر چه زودتر این پروسه را تکمیل نموده و تاريخ آغاز برنامه آببازي را براي تان اعلام کنیم .

حق العضویت سال 2015

از تمام دوستان گرامی که حق العضویت سال جاری را نپرداخته اند صمیمانه خواهش میشود که هرجه روزتر آنرا بپردازند. حق العضویت هر سال باید قبل در دخول همان سال باید پرداخته شود. آسانترین طریقه پرداخت حق العضویت از طریق حساب بانکی اتحادیه میباشد. Bankgiro: 5878-4059

måndag 11 maj 2015

خوش خبری برای خانم ها

دو هفته پیش یک درخواستی کمک برای آببازی خانمها به کمون روان کرده بودیم
 امروز تاریخ 11 می ذریعه ایمیل اطلاع یافتیم که  تصمیم گرفته اند یک مقدار پول بخاطر آببازی همرای اتحادیه کمک شوند.

söndag 10 maj 2015

Sammanträde av Kommunala Integrationsrådet 19 maj

Jag (Abdul Rahman Dastagir) kommer att delta i årets andra Sammanträde av Kommunala Integrationsrådet på  tisdag den 19 maj.

Har ni några synpunkter, funderingar och frågor angående integration och allmänt om vår förening eller afghanernas situation i Sverige då är ni välkomna att kontakta mig, eller kommentera här nedan.

onsdag 6 maj 2015

Högtider

Högtider år 2015:
OBS! Tiderna är ungefärliga:
  • 2015-06-17  Första Ramadan
  • 2015-07-17  Eid Al-Fitr
  • 2015-09-23  Eid Al-Adha